home       contact
 


Werking/Effect van Shiatsu-SeikiShiatsu-Seiki werkt direkt op onze vitale levens-energie (Ki) en op de inwendige organen en hun functies.

Bij gezondheid stroomt deze energie vrij door een netwerk van banen (meridianen genoemd), die over en door het gehele lichaam lopen. Bij verstoring of blokkade van de energie verschijnen eerst vage klachten als vermoeidheid, slapeloosheid, irritatie, depressie, hoofdpijn, verkoudheid, etc. Het lichaam is uit balans gebracht. Bij verwaarlozing van deze lichaamssignalen en langdurige stagnatie van de energie ontstaan meer uitgesproken klachten en ziekten.

Onevenwicht kan veroorzaakt worden door externe factoren - zoals veranderingen in omgeving, leefklimaat of weer - of interne factoren, zoals emotionele onrust door verdriet, boosheid, angst enzovoort. Andere factoren kunnen zijn : de leefwijze van de cliënt, de mate van stress in zijn leven en hoe hij daarmee omgaat, zijn voeding en de mate van fysieke activiteit of het gebrek daaraan.

Shiatsu-Seiki beschouwt ziekte als een verstoring van het energetisch evenwicht van de mens en heeft als doel deze verstoring te herstellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kracht van intuïtieve en spontane aanraking en van het uitoefenen van druk om ieder van ons in contact te brengen met ons zelfgenezend vermogen.

Shiatsu-Seiki helpt ons aldus meer inzicht te krijgen in ons eigen lichaam, onze blokkades te begrijpen, te verhelpen evenals te voorkomen.

Shiatsu-Seiki heeft ook een gunstige uitwerking op de geest want wie zich lichamelijk beter voelt, kan opgewekter en positiever door het leven gaan.

Shiatsu-Seiki behandelingen kunnen een diepgaand effect op uw leven hebben doordat u bewuster leert omgaan met uw eigen lichaam en leefwijze.
Home | Disclaimer |Contact